آسیب شناسی مسیرهای پرتردد معلولین در رشت

رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت گفت: آسیب شناسی، آمار تعداد و اعلام مسیرهای پرتردد معلولین از بهزیستی به شهرداری می‌تواند در ظرفیت سازی مناسب از سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر نقشی بسزا داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، پیمان پارسا با اشاره به اهمیت توجه به معلولین و ناتوانان شهرستان رشت گفت: برگزاری جلسات کمیته مناسب سازی شهرستان رشت زمانی مثمر ثمر خواهد شد که به خروجی مناسب و دستورالعملهای لازم الاجرا دست یافت.

وی با تاکید بر ضرورت بیان و ارسال دغدغه های موجود در زمینه جابجایی افراد ناتوان و معلول این شهر از سوی کارشناسان بهزیستی به شهرداری رشت، تصریح کرد: آسیب شناسی، آمارتعداد و اعلام مسیرهای پرتردد معلولین از بهزیستی به شهرداری می‌تواند در ظرفیت سازی مناسب از سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر نقشی بسزا داشته باشد.

پارسا از نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال آینده خبر داد و افزود: گام بعدی کمیته مناسب سازی تخصیص کد اعتباری جهت مناسب سازی اتوبوس ها و ایستگاههای موجود است، زیرا بدین وسیله کلیه مواد و بندهای صورت جلسات لازم الاجرا خواهند شد. 

رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت با اشاره به ضرورت تخصیص کارت سلامت به معلولین و افراد ناتوان خاطرنشان کرد: در صورت موافقت و مساعدت شورا با صدور کارت سلامت معلولین و افراد ناتوان شهر رشت می‌توانند جهت بهره برداری از خدمات شهری از تخفیفات ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند. 

پارسا در راستای کاهش بار ترافیکی شهر رشت از تخصیص ۵ دستگاه اتوبوس برای جایجایی همکاران شهرداری خبر داد و اظهار کرد: طبق هماهنگی های انجام شده و بر اساس نقاط پراکندگی از روز یکشنبه همکاران شهرداری می‌توانند از سرویس حمل و نقل عمومی برخوردار و از منزل تا محل کار و بالعکس از سرویس‌های سازمان حمل و نقل بهره‌مند شوند.