تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت وام های بانکی تولید

کلانشهر: شورای پول و اعتبار در جلسه امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸ خود، قرار است که در مورد شیوه بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار در جلسه امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸ خود، قرار است که در مورد شیوه بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران تصمیم‌گیری کند. در واقع، به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بیم آن وجود دارد که برخی از کسب و کارهای خرد دچار آسیب شده و شرایط رکودی حاکم بر بازار، کسب و کارهای خرد و به خصوص نوپا را با مشکل مواجه سازد.

به همین دلیل، دولت در جلسه روز یکشنبه خود در هفته جاری، تصمیم گرفت تا برای بازپرداخت وام‌های بخش تولید و کسب و کارهای خرد را به مدت دو ماه مهلت ارائه دهد؛ اما این مصوبه دولت برای اجرا در نظام بانکی، نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد که بر این اساس، این شورا در جلسه امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸ قرار است که در مورد نحوه بازپرداخت و کمکی که بانک‌ها قرار است به این بخش ارائه دهند، تصمیم‌گیری نماید.

در این میان پیشنهادات زیادی در رابطه با حمایت از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خردی که تمرکز اصلی خود را بر فروش پایان سال قرار داده بودند، مطرح شده چراکه در حال حاضر، بسیاری از این کسب و کارها مکلف به پرداخت اجاره بها و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط هستند و بنابراین رکود در فروش محصولاتشان، ممکن است اشکالاتی را در بازپرداخت وام‌ها و سایر هزینه‌های دولتی ایجاد نماید که به همین دلیل، دولت این نوع حمایت را برای آنها در نظام بانکی، تصویب کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی، نوع همکاری خود با بدهکاران را که در این دوره دچار آسیب شده و امکان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند، چطور تعریف خواهد کرد.