شخم زمستانه نابودکننده آفت کرم ساقه خوار برنج

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شخم زمستانه نابودکننده پناهگاه زمستان‌گذرانی آفت‌کرم ساقه‌خوار برنج است.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، ابراهیم اکبرزاده با بیان اینکه گیلان 238هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد،گفت: تاکنون شخم زمستانه در 12درصد از این اراضی انجام شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های آبی سال‌های اخیر و لزوم افزایش بهره‌وری مصرف آب، افزود: کشاورزان باید ضمن بازسازی، تعریض و ترمیم مرز کرت‌ها، با بستن خروجی های آب مزرعه، اقدامات لازم را درخصوص حفظ آب ناشی از بارش به عمل آورند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: در آن دسته از اراضی شالیزاری که دارای آب های سطحی بوده، انجام شخم زمستانه به صورت شخم کم عمق می‌تواند، ضمن داشتن اثرات مثبت بر حاصلخیزی خاک، موجبات بهبود شرایط مزرعه در سال زراعی آتی را فراهم کند.

اکبرزاده خاطر‌نشان‌ کرد: شخم زمستانه موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک در طی فصل زراعی و پوسیدگی بقایای گیاهی و افزایش ماده آلی خاک شده که عمق شخم ۱۵ سانتی متر توصیه می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان از بین رفتن پناهگاه زمستان گذرانی آفت کرم ساقه خوار برنج،را از مهمترین فوائد اجرای شخم زمستانه عنوان کرد و گفت: شخم زمستانه شرایط مطلوب برای رشد و نمو گیاه در طول فصل زراعی را فراهم می‌کند.

وی افزود: میسر شدن امکان به کارگیری به موقع کودهای پایه نظیر کودهای فسفاته در زراعت برنج،کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و ماشین آلاتی با توجه به فرصت زمانی مناسب از دیگر مزایای انجام شخم زمستانه در شالیزارها است.

اکبرزاده با تاکید براینکه در سال های کم آب لازم است، کشاورزان مرزهای کرت ها را پهن تر کنند،تا در صورت بارندگی توانایی حفظ آب در کرتها وجود داشته باشد گفت: دقت در شخم ثانویه و گلخراب کردن خاک (پادلینگ) می‌تواند، موجب کاهش نفوذپذیری خاک و تلفات نفوذ عمقی موثر باشد.