khanekhodro

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مصوبه دستمزد ۹۹ به نظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت.

نارضایتی نمایندگان کارگری از دستمزد ۹۹ کارگران / به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم

کلانشهر : احسان سهرابی با اشاره به جزئیات دستمزد 99 کارگران اظهار داشت: در این تصمیم‌گیری، نمایندگان کارگری مصوبه را امضاء نکردند و فقط دولت و نمایندگان کارفرما با اکثریت تصویب کردند و ما رضایت نداشته و نداریم و شریک اجتماعی متاسفانه بازهم در این مسئله دیده نشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تنها خواسته ما این بود که توجه بیشتری به خواسته‌های کارگران صورت بگیرد و بدانند که کارگران حق دارند از حقوق شهروندی و قانونی خود دفاع کنند اما توجهی به شاخص تورم و سبد معیشتی نشد و نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند.

سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.

وی افزود: نمی‌شود فقط از کارگران انتظار داشت که خط‌شکن باشند اما توجهی به معیشت آنها نکرد.

سهرابی خاطرنشان کرد: اکثریت یعنی دولت و کارفرما این موضوع را تصویب کردند و این هم خود ضعف قانون است زیرا جائی که قرار است برای کارگر تصمیم گرفته شود حداقل باید امضاء دو نماینده کارگر نیز وجود داشته باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای حق مسکن نیز پیشنهاد 200 هزار تومان شده و باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و در صلاحیت شورای عالی کار نیست؛ صحبت 200 هزار تومان شده و مشروط به این است که هیئت وزیران آن را تصویب کند؛ البته که حق مسکن 100 و 200 هزار تومانی نیز خنده‌دار است.


تسنیم

نظر شما:

security code