khanekhodro

ضدعفونی کردن نادرست تلفن های همراه آسیب زا است

کلانشهر: کانال مرکز بهداشت کشوری در اینفوگرافیکی نسبت به خرابی تلفن‌های همراه در اثر ضدعفونی غیراصولی هشدار داده است.‌ کرونا هر روز چالش جدیدی برای زندگی انسان به وجود می‌آورد و زندگی با کرونا، اجتناب‌های بسیار بیشتری پیدا کرده است.