khanekhodro

سی سوال برای آینده ایران


۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۴۸ | کد خبر: ۶۸۲۱ چاپ
سی سوال برای آینده ایران

کلانشهر: یک استاد دانشگاه ۳۰ سوال را درباره آینده ایران مطرح کرده است که تامل و تصمیم گیری راهبردی درباره آنها می‌تواند مسیر و سرنوشت آینده ایران و فرزندان‌مان را تعیین کند. محمود سریع القلم  ۳۰ سوال زیر را درباره آینده کشور مطرح کرده است:

۱. آیا از جهان خواهیم آموخت؟

۲. آیا با جهان همکاری خواهیم کرد؟

۳. آیا رتبۀ حقیقی خود را در نظام بین الملل متوجه خواهیم شد؟

۴. آیا با کشور‌های دیگر رقابت خواهیم کرد؟

۵. آیا با استدلال تغیییر پیدا خواهیم کرد یا بحران؟

۶. آیا ادبیاتِ خود را نسبت به جهان تغییرخواهیم داد؟

۷. آیا تصویرِ جهان از کشور، برای ما اهمیت خواهد داشت؟

۸. آیا اهتمام خواهیم کرد که همسایگان در کشور سرمایه گذاری کنند؟

۹. آیا مزیتِ نسبی خود را در اقتصاد بین الملل مشخص خواهیم کرد؟

۱۰. آیا تخصص در مدیریت را خواهیم پذیرفت؟

۱۱. آیا خودخواهی را به ۱۰ درصد خواهیم رساند؟

۱۲. آیا خوش قول خواهیم شد؟

۱۳. آیا برای اندیشه‌های مختلف جا باز خواهیم کرد؟

۱۴. آیا شفافیت را از آزادی رسانه‌ها شروع خواهیم کرد؟

۱۵. آیا آداب انتقاد کردن از یکدیگر را خواهیم آموخت؟

۱۶. آیا اهمیتِ همکاری با یکدیگر را تشخیص خواهیم داد؟

۱۷. آیا جایگاهِ راستگویی در تداومِ دوستی‌ها را کشف خواهیم کرد؟

۱۸. آیا زندگی را جدی خواهیم گرفت؟

۱۹. آیا کمتر حرف زدن، ولی دقیق سخن گفتن برای ما مهم خواهد شد؟

۲۰. آیا سیستمِ رقابت کردنِ منطقی را ایجاد خواهیم کرد؟

۲۱. آیا میان کارآمدی و اعتماد رابطه‌ای وجود خواهد داشت؟

۲۲. آیا هر شهروندی قادرخواهد بود پتانسیل‌های خود را فعلیت بخشد؟

۲۳. آیا برای حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری خواهیم کرد؟

۲۴. آیا قابل اتکا بودن در داخل و خارج برای ما اهمیت خواهد یافت؟

۲۵. آیا این که همه شهروندان پس انداز داشته باشند مهم خواهد شد؟

۲۶. آیا قرارداد اجتماعی شکل خواهیم داد؟

۲۷. آیا ثبات اقتصادی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

۲۸. آیا سیستم مدیریتی غیر سلیقه‌ای برپا خواهیم کرد؟

۲۹. آیا به فکر کشور در بیست‌وپنج سال آینده خواهیم بود؟

۳۰. آیا معلوم است چه مسائلی برای ما اهمیت دارند؟

 

عصر ایران

نظر شما:

security code