ازدحام برای تعویض پلاک
۱۴ اردیبهشت ۹۹ - ۱۴:۱۷ چاپ

کلانشهر: پس از بازگشایی مجدد بسیاری از مراکز اداری و خدماتی، مرکز تعویض پلاک رشت نیز بازگشایی شده است.