دبیر کمیته مشورتی دندانپزشکی ستاد کرونا خبر داد:
بازگشایی هدفمند مراکز خدمات دندانپزشکی
۲۹ اردیبهشت ۹۹ - ۱۷:۰۶ چاپ

دبیر کمیته مشورتی دندانپزشکی ستاد کرونا با اشاره به راه‌اندازی سامانه salamat.gov.ir از دندانپزشکان خواست نسبت به خود اظهاری و مشاهده دستورالعمل‌های ابلاغی مبتنی بر شواهد علمی اقدام به ثبت نام نموده و ارائه خدمات دندانپزشکی را بدون محدودیت آغاز نمایند.

بازگشایی هدفمند مراکز خدمات دندانپزشکی

کلانشهر: دکتر بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار داشت: پیرو ابلاغیه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کلیه همکاران دندانپزشک مراکز خصوصی و دولتی سراسر کشور با ورود به سامانه salamat.gov.ir نسبت به خوداظهاری و مشاهده دستورالعمل های ابلاغی اقدام به ثبت نام نموده و ارائه خدمات دندانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی آغاز نمایند.

دبیر کمیته مشورتی دندانپزشکی ستاد کرونا یادآور شد: بدیهی است در مکانهای خاص که توسط ستاد کرونا اعلام وضعیت قرمز گردیده صرفاً خدمات اورژانس و ضروری با رعایت دقیق پروتکل ابلاغی کماکان میسر خواهد بود.


وبدا