سه انتصاب جدید در شهرداری رشت

کلانشهر: پس از تغییرات چند روز گذشته در شهرداری رشت، امروز شهردار رشت در احکام جداگانه‌ای سرپرست سه بخش این نهاد را منصوب کرد. بر همین اساس مرتضی عاطفی به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری، طیبه بینا به عنوان سرپرست مدیریت منطقه سه شهرداری رشت و حامد بشردانش به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای رشت منصوب شدند.

نظر شما:

security code