پیشنهاد حاجی پور برای افزایش ضریب حقوق شهرداران / آقای حاجی پور کدام کارگر خدمات شهری هفت میلیون تومان حقوق می گیرد؟

کلانشهر _ گروه سیاسی: اسماعیل حاجی‌پور، رییس شورای شهر رشت امروز در صحن شورا و در جریان ارتباط تصویری با روسای شوراهای کلانشهرهای کشور پیشنهاد افزایش ضریب حقوق شهرداران را مطرح کرد.

به زعم حاجی‌پور حقوق ۱۴ میلیون تومانی برای شهردار رشت با روزانه ۱۸ ساعت کار ناکافی است. او همچنین گفت: بسیاری از نیروهای خدماتی ما بین پنج تا هفت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
سخنان رییس شورای شهر رشت جایی محل کنکاش ایجاد می‌کند که بدانیم میزان حقوق دریافتی نیروهای خدماتی بسیار از مبلغ ادعا شده کمتر است. آیا آقای حاجی‌پور می‌تواند حقوق هفت میلیونی کارگران خدماتی رشت را اثبات کند؟