معاون رئیس جمهوری با صدور دستوری ویژه، خواستار رسیدگی به پرونده جنایت در تالش شد.

دستور معصومه ابتکار برای پیگیری ویژه قتل رومینا اشرفی

کلانشهر: در این جنایت دختری 13 ساله به نام رومینا اشرفی با ضربات داس از سوی پدرش به قتل رسیده است.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور دستور ویژه، رسیدگی و بررسی ابعاد جنایت در تالش را صادر کرد.

ابتکار طی این دستور مسئول حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را موظف به پیگیری این پرونده کرد.


رکنا