آغاز به کار کارگروه طرح جامع گرشگری شهرستان ماسال

کارگروه تدوین و تصویب طرح جامع گردشگری شهرستان ماسال با حضور فرماندار ماسال،شروع به کار کرد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، محمدجواد عامر فرماندار ماسال، در کارگروه تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان ماسال با بیان اینکه اعضای این کارگروه از میان فعالین گردشگری و متخصصان و کارشناسان گردشگری شهرستان انتخاب شده اند، تصریح کرد: مطمئناً شناخت کاملی نسبت به افراد صاحب نظر شهرستان در حوزه گردشگری وجود نداشته و افراد دیگری نیز هستند که این کارگروه می تواند از نظر آنان استفاده کند، به همین لحاظ با تصویب اعضای کارگروه می توان آن افراد را به این جمع اضافه کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت تدوین طرح جامع گردشگری و بهره گیری از ظرفیت های شهرستان ماسال، اظهار امیدواری کرد: با پی گیری اعضای کارگروه و برگزاری جلسات و همفکری لازم، طرح جامع گردشگری شهرستان نهایی شود.

فرماندار ماسال ادامه داد: دسته بندی ظرفیت های گردشگری شهرستان، تعیین چشم انداز، تدوین استراتژی و راهبردها از جمله مواردی است که باید در تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان لحاظ شود و تمامی ابعاد موضوع واکاوی شود.

عامر با بیان اینکه تهیه این طرح باید با رویکردی غیر دولتی باشد، افزود: در راه اندازی اولیه این کارگروه حضور دارم و بعد از جلسات باید با پیگیری خود اعضاء برگزار و بر اساس نظر آنها طرح جامع گردشگری تصویب شود.

وی با تاکید بر لزوم پی گیری جدی جلسات بعدی از سوی اعضای کارگروه، گفت: تمامی اعضاء باید دغدغه پیشرفت و توسعه شهرستان را داشته باشند و با دلسوزی و حساسیت این موضوع را پیگیری کنند.