نوغانداری درآمد برنجکاران را افزایش می دهد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنگرود گفت: به منظور افزایش درآمد، کشاورزان لنگرود علاوه بر تولید برنج به نوغانداری نیز می‌پردازند.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، محمدباقر قاسم‌پور گفت: شخم زمستانه موجب صرفه‌جویی در مصرف آب تولید برنج می‌شود و تاکنون شخم‌زمستانه در 11درصد از شالیزارهای لنگرود انجام شده است.

وی افزود: کاهش هزینه تولید برنج یکی از راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان است و ما با توصیه به کشاورزان از آنها خواسته‌ایم، برای انجام شخم زمستانه هرچه زودتر اقدام کنند.

قاسم پور ادامه داد: به طور معمول از 9هزار و صد هکتار اراضی شالیزاری 20هزار تن برنج سفید در لنگرود تولید می‌شود و امسال برنامه درایم با توزیع بذور اصلاح شده تولید برنج سفید این شهرستان را افزایش دهیم.

وی گفت: امسال علاوه بر راتون دیگر محصولات صیفی نظیر ترب و باقلا در شالیزارهای لنگرود کشت شد تا درآمد برنجکاران این شهرستان افزایش یابد.

مدیر جهادکشاروزی لنگرود خاطرنشان‌ کرد: برای افزایش درآمد، کشاورزان لنگرود علاوه بر تولید برنج به نوغانداری،کشت محصولات دوم،صنایع دستی و پخت نان و شیرنی برنجی و... می‌پردازند.

وی با بیان اینکه نوغانداری می تواند یکی از مشاغل جانبی موثر در کنار تولید برنج برای شالیکاران باشد، خاطرنشان کرد: امسال خرید و توزیع 3هزار جعبه تخم نوغان بین کشاورزان انجام شد، این در حالیست که لنگرود ظرفیت بیش از توزیع 25هزار جعبه تخم نوغان را دارد.

مدیر جهادکشاروزی لنگرود تصریح کرد: با تشویق جوانان و روستاییان این شهرستان از آنها خواسته‌ایم برای توسعه نوغانداری و افزایش درآمد خانوارهای خود به این شغل بیش از گذشته توجه نشان دهند.