قتل های زنجیره ای نه به من ربط داشت و نه به وزارت اطلاعات / چند نفر خودسر رفتند یک غلطی کردند

کلانشهر: به گزارش «انتخاب»، برنامه دستخط، عصر امروز (جمعه 16 خرداد) با حضور آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی به روی آنتن شبکه یک رفت. در قسمتی از این مصاحبه آمده است: 

این قتل‌ها بازی بود. اینکه دولت خود را این میزان درگیر کند. صد حادثه مانند آن اتفاق افتاد و هر کسی هر غلطی کرده باید جوابگو باشد. ما می خواستیم نظام منزه باشد. قطعاً نظام منزه بود. رهبری، رئیس جمهور، مجلس و وزارتخانه ...

*یعنی تغییراتی دادید که ...

بله. این سیستمی است که منزه از این اتهامات است. 3-2 نفر خودشان خودسرانه رفتند. خودشان هم نوشتند خودسر بوده است. به ما ربطی نداشت. رفتند و غلطی کردند. پیداست وقتی ابتدا بگوییم اینها بودند، متوجه شویم یا افشا شود خیلی‌ها عکس‌العمل نشان می دهند.

*در جایی گفته بودید قتل‌های زنجیره ای را خود من وزیر را هم دور زدند.

بله. به من ربطی نداشت. به وزارت مربوط نبوده است. وزارت سیستم خودش را دارد. دوستانی با هم جمع می شدند که ربطی به وزارت نداشت. مثل برخی اختلافات که در 88 هم اتفاق افتاد که با دادستان تهران بود. بنده با کهریزک بردن 100 درصد مخالف بودم. قبل از آن خواستند آقای شاهرودی را دور بزنند و کهریزک تعداد زیادی را ببرند. بنده دادستان کل بودم و مخالف بودم و گفتم هر کسی تخلف کرده باید جوابگو باشد. نمی شود آبروی نظام را برای این کار ببریم

نظر شما:

security code