قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده است و اکنون شاهد اضافه شدن ۱۷ اصل دیگر توسط قالیباف رئیس قوه مقننه هستیم!!!

نظر شما:

security code