اعضا بدن نوجوان ۱۶ ساله صومعه سرایی به ۳ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو نوجوان گیلانی  به ۳ بیمار جان دوباره بخشید

کلانشهر:  مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : ۲ کلیه نوجوان ۱۶ ساله صومعه سرایی که ۲ روز پیش به در تصادف رانندگی مرگ مغزی شد امروز در بیمارستان رازی رشت به ۲ بیمار نیازمند اهدا شد.
دکتر محمدرضا حسین زاده افزود : کبد وی نیز برای پیوند به شیراز فرستاده شد.

این نخستین اهدای عضو در گیلان از ابتدای امسال تا کنون است.


صداوسیما