7 تیر همه ارتباطات سیار و ثابت در شهرهای رودبار ، منجیل و لوشان قطع می شود.

قطع ارتباطات مخابراتی در رودبار

کلانشهر: علیرضا پارسایی سرپرست منطقه مخابرات گیلان گفت : به علت تغییر مسیر فیبر نوری در شهر رودبار و انتقال کابل فیبر نوری به مسیر جدید، همه ارتباطات سیار و ثابت و اینترنت در شهرهای رودبار ، منجیل و لوشان روز شنبه 7 تیر به مدت 3 ساعت قطع خواهد شد.


صداوسیما