تصادف زنجیره ای در جاده انزلی

کلانشهر: برخورد هم زمان ۶ خودرو در جاده انزلی به رشت باعث ترافیک شدید و راه بندان در این جاده شده است.