شرکت آب منطقه ای گیلان اعلام کرد :به دلیل قطعی آب کانال چپ سنگر از امروز ، آب آشامیدنی برخی مناطق شهرستان رشت به مدت ۴۸ ساعت قطع می شود.

قطعی ۴۸ ساعته آب در رشت

کلانشهر: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : براساس مصوبه کمیته منابع و مصارف آب استان و برای بازدید از شبکه های آبرسانی آب ، کانال چپ سنگر از امروز به مدت ۴۸ ساعت قطع است.

◦ مرتضی میرزایی با بیان اینکه با قطع آب این کانال آب مناطق مرکزی رشت از جمله خمام ، سنگر ، کوچصفهان ، لشت نشا و خشکبیجار قطع می شود.


صداوسیما