تبادل زباله بین واحدهای صنعتی آستانه اشرفیه

رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفبه گفت: همکاری واحدهای صنعتی با صنایع بازیافت قطعا در دراز مدت هم به نفع صنایع و هم محیط زیست خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، جعفر میرزایی  گفت: در جلسه ای که با مسوولین چند واحد فعال در صنعت باریافت برگزار شد این اداره پیشنهاد کرد که این واحدها به منظور کاهش خروجی مواد غیر قابل استفاده در حوزه فعالیت خود به جایگاه های زباله مواد مورد نیاز واحدهای دیگر را با هماهنگی یکدیگر تهیه و تبادل کنند تا حجم زباله های غیر قابل استفاده واحدها کاهش یابد.

وی افزود: به این منظور یک شرکت تولید کاغذ کرافت(کاغذ مورد استفاده در صنایع کارتن سازی و بسته بندی) از کاغذهای بازیافتی، ضایعات پلاستیکی و نوارهای سلفون و چسبی دور ریز خود را تحویل یک شرکت تولید رول های عایق رطوبتی ساختمانی می کند و به این ترتیب حجم زیادی از مواد دور ریز و غیرقابل استفاده خود را که پیش از این وارد جایگاه های زباله می شد تبدیل به عایق های رطوبتی می کند . 

میرزایی خاطرنشان کرد: همکاری واحدهای صنعتی با صنایع بازیافت قطعا در دراز مدت هم به نفع صنایع و هم محیط زیست خواهد بود . 

وی تصریح کرد: شرکت های تولید شانه های تخم مرغ و کاغذ کرافت، یک شرکت تولید عایق رطوبتی، تولید واحد تولید چیپس چوب و همچنین واحد تولید کود آلی از ضایعات کشاورزی از ظرفیت های ارزشمند صنایع بازیافت در شهرستان هستند که قادرند در بهبود وضعیت مدیریت پسماند شهرستان موثر باشند.