کلانشهر: شب گذشته در برنامه «در مسیر توسعه» اسماعیل حاجی‌پور و ناصر حاج‌محمدی در برابر یکی از اساتید مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه گیلان قرار گرفتند تا به انتقادها پیرامون مدیریت شهری رشت در سال‌های اخیر پاسخ دهند.

کشمکش‌های شهرداری و شورای شهر تمامی ندارد و در سال‌های اخیر این درگیری‌ها پای ثابت عملکرد این دو نهاد بوده است.

بر همین اساس دوشنبه، ۲۳ تیرماه قرار است شهردار رشت مجددا به صحن شورا بیاید تا به سوال‌های اعضا پاسخ دهد.