سانحه ی رانندگی در بلوار توحید رشت خسارت بر جا گذاشت

سانحه‌ی رانندگی در بلوار توحید رشت خسارت برجا گذاشت.

کلانشهر: ساعتی پیش یک خودروی پراید در منطقه گلسار دچار سانحه شد. یک مخاطب کلانشهر با ارسال این عکس‌ ادعا کرده‌ ترمز کردن خودروی جلویی پراید عامل حادثه بوده است.

مرد حدودا ۵۰ ساله که تنها سرنشین خودروی پراید بود به کمک شهروندان بیرون کشیده شد و خوشبختانه آسیب چندانی ندیده است.