زاهد: صد بار دیگر هم می گویم انتخاب حاج محمدی اشتباه بود / جذب: حاج محمدی به شهر آسیب زد / عبداللهی: رفتن حاج محمدی عاقبت خوبی ندارد

کلانشهر: فرهام زاهد نایب رییس شورای شهر رشت گفت: کامنت های که حاوی فحش یا توهین به مخالفان باشد، مانند نامه بدون آدرس است که حتما به فرستنده برمی گردد.
وی افزود: به همه نظرات در جلسه احترام می گذارم اما اعتراف می کنم که اشتباه کردم که به حاج محمدی رای دادم.
زاهد ادامه داد: آن زمان بر اساس فشار و فاکتورها و شرایط شورا تصمیم نادرست گرفتم و صد بار می گویم که اشتباه کردم.
وی تصریح کرد: اینکه یکسال به آخر شورا مانده نباید بهانه داشته باشیم که ایشان همچنان به شهر آسیب بزند.
حجت جذب نیز در ادامه این جلسه گفت: تا زمانی که عده ای براساس منفعت فردی حرکت می کنند شاهد بی اخلاقی ها و تشییع حقوق شهر خواهیم بود.
وی افزود: سکوت آدمها و نادیده گرفتن سهل انگاری ها موجب شده رشت در جایگاه واقعی خود نباشد.
جذب خاطرنشان کرد: زیان زیادی از جانب شهردار رشت به شهر رسیده است.
حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت گفت: استیضاح شهردار به نفع رشت نیست.
وی افزود: عملکرد شهردار به تنهایی مربوط به خودش نیست و ضعف برخی از مدیران شهرداری نیز است.
عبدالهی تصریح کرد: مخالفت من به این دلیل است که رفتن وی عواقب خوبی ندارد.
وی گفت: اعضای شورا نباید افراد بیکار دور و برشان را برای مشغول شدن در شهرداری تحمیل کنند.