اقدام عجیب عضو شورای شهر در آزمون دکتری

کلانشهر: محمدحسن علیپور عضو شورای اسلامی شهر رشت که از داوطلبان کنکور مقطع دکترا بود صبح امروز دقایقی پس از آغاز آزمون قصد ترک جلسه را داشت که با ممانعت ناظران برگزاری کنکور روبرو شد .

این عضو شورا، پس از پافشاری و اعتراض ، جلسه آزمون را ترک کرد.

براساس قانون کنکور داوطلبان تنها پس از دریافت دفترچه آزمون تخصصی می توانند سالن آزمون را ترک کنند.

پاسخ عضو شورای اسلامی رشت درباره اقدام عجیبش

محمد حسن علیپور علت ترک جلسه آزمون دکتری در دقایق اولیه برگزاری کنکور را اطلاع نداشتن از آیین نامه برگزاری آزمون و وضعیت جسمانی نامساعد عنوان کرد.

وی امروز در آزمون دکترای رشته جغرافیای شهری شرکت کرده بود که دقایقی پس از آغاز آزمون، جلسه را با پافشاری و اعتراض ترک کرد.

براساس قانون سازمان سنجش، داوطلبان نباید پیش از دریافت دفترچه دوم( آزمون تخصصی ) سالن آزمون را ترک کنند.