فرمانداری که تاب و تحمل یک انتقاد ساده را نداشت

کلانشهر: شکایت محمد مهدی مظفری فرماندار شهرستان رضوانشهر از مهدی میزانی مدیر مسئول پایگاه خبری وارنا بخاطر یک انتقاد ساده

در دولت تدبیر امید شعار زادی بیان ، اندیشه داده شده بود ، اما متاسفانه بیشترین شکایت را از خبرنگاران و اصحاب رسانه شاهد بوده‌ایم !؟

آیا دکتر زارع استاندار محترم گیلان از شکایت فرماندار رضوانشهر از یک خبرنگار در آستانه روز خبر نگار مطلع می باشد؟!

خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم ، همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان… »

 اینها برخی از اظهارات و شعارهای دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود بود که انتظار می رفت در عمل از وی و کارگزاران ایشان در استان ها و شهرستان ها این رویه را شاهد باشیم.

حسن روحانی در اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات نیز گفت: منتقدان و مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود.

اما هفته گذشته در استان گیلان و در فضای بسته مطبوعات این استان فرماندار شهرستان رضوانشهر با شکایت از یک خبرنگار در صدد بستن دهان منتقدشان برآمده است.