جوانان کنکوری صبور باشد، آفتاب دولت روحانی رو به افول است

کلانشهر: احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رئیسه‌ی مجلس در حساب توییترش درباره کنکور موضع گرفت و آن را وسیله‌ای برای سوء استفاده‌ی دولت خواند. امیرآبادی فراهانی در این توئیت با کنایه به دولت روحانی، عمر آن را تمام‌شده برآورد کرد. او نوشت: