پنج مدیر جدید با حکم ناصر حاج محمدی در شهرداری رشت مسئولیت گرفتند
اسطوره انتصاب
۲۲ مرداد ۹۹ - ۱۹:۵۷ چاپ
اسطوره انتصاب

کلانشهر: شش مدیر جدید با حکم شهردار رشت مسئولیت گرفتند. 

ناصر حاج‌محمدی امروز در احکامی جداگانه علیرضا عاشورزاده را در سمت معاونت خدمات شهری منطقه یک منصوب کرد. سرپرستی ناحیه یک و منطقه سه به مریم فهمیده رسید و سجاد آقاخانی هم در صندلی سرپرستی ناحیه دو و منطقه سه جلوس کرد. 

بر همین اساس امیر سامعی معاون خدمات شهری منطقه یک شد و امیر ترومیده نیز سرپرستی ناحیه یک و منطقه پنج شهر رشت را بر عهده گرفت.

این تغییرات، چندمین سری تغییرات از زمان صدارت حاج‌محمدی بر شهرداری رشت است و درحالی جدیدترین انتصاب‌ها انجام شد که شورای شهر پنجم بابت این موضوع به شهردار رشت تذکر داده بود.