سازمان سنجش آموزش کشور، جدول آماری و زمانی برگزاری آزمون سراسری ۹۹ را منتشر کرد.

جدول برگزاری آزمون سراسری منتشر شد

کلانشهر: براساس این جدول، آزمون سراسری ۲۹ مرداد با برگزاری آزمون گروه آزمایشی هنر با ۱۱۳ هزار و ۷۳۲ دادطلب آغاز خواهد شد.

سپس ۱۵۵ هزار و ۲۵۰ داوطلب گروه آزمایشی ریاضی فنی و ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی سی ام مرداد در آزمون شرکت می‌کنند.

همچنین داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با بیشترین داوطلب یعنی ۵۹۴ هزار و ۲۵۹ هزار داوطلب ۳۱ مرداد و در نهایت ۱۷۴ هزار و ۴۱۲ داوطلب در گروه زبان خارجی یکم شهریور با هم رقابت خواهند کرد.

در آزمون سراسری امسال در مجموع برای یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ داوطلب گروه‌های آزمایشی کارت ورود به جلسه در نظر گرفته شده است.

براساس آخرین تصمیمات، آزمون سراسری در موعد مقرر و در مدت چهار روز با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌شود.


صداوسیما