انتصاب جدید در شهرداری رشت / سعید بشری سرپرست مدیرعاملی شرکت کود آلی شهرداری رشت شد

سعید بشری جایگزین سجاد حسینی در شرکت کود آلی رشت شد

کلانشهر: با نظر اعضای هیات مدیره کارخانه کودآلی و حکم شهردار رشت سعید بشری به سمت سرپرست مدیر عاملی شرکت کود آلی شهرداری رشت شد

سعید بشری طی حکم شهردار رشت  به سمت سرپرست مدیر عاملی شرکت کود آلی شهرداری رشت منصوب شد. پیش از این سجاد حسینی این سمت را عهده دار بود.

شهردار رشت در این حکم برای سعید بشری آرزوی موفقیت در سمت جدید نمود.

شهردار رشت در حکم  خود برای سعید بشری آرزوی موفقیت نموده و اعلام کرد که امیدوار است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صلاح شهرداری رشت و همچنین با بهره گیری از ظرفیت های موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.