کشمکش دولت با اپراتورها جواب داد / ایرانسل بسته های بلندمدت را بازگرداند

کلانشهر: ایرانسل ساعتی قبل، بسته‌های بلند مدت را بالاخره بازگرداند. این شرکت ارتباطی از چند ماه پیش اقدام به حذف بسته‌های بلندمدت کرده بود و قیمت بسته‌های اینترنت را نیز افزایش داده بود. 

باید دید اقدام همراه اول چگونه خواهد بود؟ همچنین خسارت وارده به مشتریان بر اثر گرانفروشی به کجا خواهد رسید؟ پس از گران شدن بسته‌های اینترنتی دولت کشکمکش بسیاری با اپراتورها داشت و از نظر وزارت ارتباطات افزایش قیمت تعرفه اینترنت توجیه‌پذیر نبود.