گاز برخی مناطق شهر رشت امروز به مدت 8 ساعت قطع است.

قطعی گاز در برخی نقاط رشت

کلانشهر:  شرکت گاز گیلان اعلام کرد : به دلیل تعمیرات شبکه و انشعابات ، گاز مناطق گلباغ نماز به سمت شهرک شهید بهشتی ، کوچه گلستان ، چهارراه شهید بهشتی ، خیابان میرابوالقاسمی و کوچه های بوستان از ساعت 9 صبح تا 17 قطع است.

مشترکان در طول مدت قطعی گاز ، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

به محض پایان تعمیرات ، ماموران این شرکت ، جریان گاز را وصل می کنند.


صداوسیما