کلانشهر: به بهانه سالروز درگذشت دکتر آذر اندامی

آذر اندامی متولد سال ۱۳۰۵ در کوی ساغریسازان شهر رشت، پزشک و باکتری شناس ایرانی مخترع واکسن وبای التور و یکی از پژوهشگران انستیو پاستور ایران بود که به خاطر خدمات ارزنده علمی و انسانی او یکی از حفره های برخوردی روی سیاره زهره به نامش نام گذاری شده است.

تهیه شده توسط گروه چندرسانه‌ای کلانشهر