نوبخت گفت: منابع دولت بر اثر فشار تحریمی در سال پایانی تقلیل یافت و ما باید برنامه ریزی خاصی برای مردم تعبیه کنیم.

تحریم های جدید اجازه فروش نفت برای تهیه غذا را هم نمی داد / شرمنده مردم هستیم

کلانشهر: محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه شبکه خبر بیان کرد: سال پایانی دولت هم زمان شد با اتفاقاتی نظیر تحریم که بی سابقه و کم نظیر بود. تفاوت تحریم های گذشته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا بود.  

وی افزود: اما در تحریم‌های جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشار به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم. اما با این تفاسیر سال پایانی باید جمع بندی کنیم. منابع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید با برنامه ریزی هزینه‌های خود را مدیریت کنیم.

نوبخت بیان کرد: دولت‌های استعمارگر  و ظالم در برابر ایران قصد متوقف سازی توسعه و تولید در کشور را داشتند که خوشبختانه شکست خوردند. شما در استان‌ها چرخش چرخ توسعه را شاهدید. ۲ میلیون اشتغال در طرح‌های عمرانی وجود دارد و ما هم به طور مداوم در حال افتتاح طرح‌ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومان را ۲ سال است که پای آن ایستاده ایم، دولت از اخذ مابه التفاوت ریالی ارز دولتی صرف نظر کرد تا بتواند بازار را کنترل کند.

نوبخت با اشاره به فشار وارده به دولت در کنترل معیشت مردم بیان کرد: نمی توانیم سختی ها را به طور واضح بیان کنیم اما در تلاشیم که شرمنده مردم نشویم. همکاران دولتی دوران سخت و غیر رفاه کشور را تجربه کرده اند.  شرمنده مردم هستیم.


خبرآنلاین