قیمت دلار ٣ شهریور ٩٩ به ٢٢ هزار و ٤٨٠ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه سوم شهریورماه، در صرافی‌های بانکی به ٢٢ هزار و ٤٨٠ تومان رسیده است.

کلانشهر: قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه سوم شهریورماه در صرافی‌های بانکی به ٢٢ هزار و ٤٨٠ تومان رسیده است.

همچنین صرافی‌ها، امروز هر دلار را ٢٢ هزار و ٣٨٠ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت خرید هر یورو نیز امروز در صرافی‌های بانکی ٢٦ هزار و ٥٨٠ تومان و قیمت فروش آن ٢٦ هزار و ٦٨٠ تومان است.


مهر