ناجیان غریق مازندران در روز عاشورا ۱۶ نفر را از مرگ حتمی در دریا نجات دادند.

نجات ۱۶ نفر از غرق شدن در سواحل شمالی ایران در روز عاشورا

کلانشهر: نقی کریمیان رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران با بیان اینکه ناجیان غریق مازندران در روز عاشورا ۱۶ نفر را از مرگ حتمی در دریا نجات دادند، گفت: با وجود تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی طرح‌های دریا متأسفانه شاهد حضور گسترده گردشگران در سواحل مازندران بودیم.

او افزود: ١٢ نفر را از ابتدای خرداد ماه امسال تاکنون در آب‌های ساحلی مازندران از دست داده ایم.

کریمیان گفت: ناجیان غریق مستقر در سواحل استان از ابتدای خرداد ماه تاکنون ۴۶۳ نفر را از مرگ حتمی در آب‌های ساحلی مازندران نجات دادند.

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران افزود: با توجه بر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی طرح‌های ساماندهی دریا از ابتدای مرداد ماه، ناجیان غریق استان با ۶٠ درصد ظرفیت در سواحل مستقر هستند.


باشگاه خبرنگاران جوان