دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان:
برنامه های پیشگیری باید با بافت بومی و موادمصرفی رایج در یک شهر متناسب باشد
۱۰ شهریور ۹۹ - ۱۲:۴۳ چاپ
برنامه های پیشگیری باید با بافت بومی و موادمصرفی رایج در یک شهر متناسب باشد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان گفت: برنامه های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با بافت بومی و نوع مواد مصرفی در یک شهر انجام گردد

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مباره با مواد مخدر گیلان دبیر شورا در دیدار دوستانه‌ای با مدیر کل بهزیستی و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری گفت: برنامه‌های پیشگیری باید با بافت بومی و مواد مصرفی رایج در یک شهر متناسب باشد.

حیدری آزاد در این راستا افزود: باید به استناد گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری دو ارگان بهزیستی و پلیس اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه از اعتیاد تدوین گردد.

وی اشاره کرد: پیشگیری همیشه مقدم بر درمان بوده است لذا رسالت اصلی کمیته فرهنگی در آگاه سازی عمومی ارتقاء سطح دانش  افراد سالم و در معرض خطر،از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد  می‌باشد.

دبیر گیلان ضمن بیان اینکه خانواده مهمترین رکن جامعه است افزود: باید روابط خانوادگی و مهارت‌های فرزندپروری مانند نظارت و مراقبت والدین، اطلاع رسانی و آموزش والدین، مداخلات مقطعی و کوتاه مدت در خانواده بطور مستمر در دستور کار کمیته فرهنگی و پیشگیری گنجانده شود

وی در این راستا گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های عضو کمیته و حمایت‌های شورا باید با تقویت فعالیت‌های جایگزین که از استراتژی‌های مهم پیشگیری از اعتیاد در جامعه می‌باشد، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را توسعه و ادامه دهیم.

حیدری آزاد در پایان دیدار  اضافه  کرد:  تمامی دستگاه‌ها می‌توانند با همکاری و هم‌افزایی در برابر این پدیده شوم اهتمام نموده و نسل جوان و نوجوان را با این برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد به خوبی آشنا کنند تا بتوانند در مقابل آن به درستی تصمیم گیری کنند و در نهایت از ابتلای افراد جامعه به مواد مخدر پیشگیری کنند.