مشاور فرهنگی هیأت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب شد

مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب شد.

کلانشهر: روز سه شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۹۹ طی حکمی از سوی حسین میرزایی ،رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان، علی احمدنیا بعنوان مشاور فرهنگی هئیت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب گردید.

احمدنیا از مدیران فرهنگی و کارشناس دیپلماسی فرهنگی گیلان و فعال در حوزه های مختلف فرهنگی،هنری و اجتماعی و رسانه دراستان گیلان می باشد

نظر شما:

security code