سه برابر ظرفیت رشت در شهر تاکسی وجود دارد

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت گفت: رشت ظرفیت دو هزار تاکسی دارد، این در حالیست که ۶ هزار تاکسی در رشت کار می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، احمد رمضانپور نرگسی در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت با اشاره به مشکلات تاکسیرانان گفت: تاکسیرانان در این شرایط نامناسب اقتصادی مشکلات خاص خود را دارند و باید پای صحبت آنان نشست.

وی با اشاره به اینکه رشت ظرفیت ۲ هزار تاکسی را دارد، اضافه کرد: حضور ۶ هزار تاکسی در رشت موجب شده که صف های طولانی تاکسی را در سطح شهر مشاهده کنیم و معلوم نیست یک تاکسی چند بار در طول روز فرصت می کند تا به شهروندان خدمات ارائه کند.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت تصریح کرد: در ردیف بودجه سال آینده رقمی برای حمایت از تاکسی داران در نظر گرفته شود.

رسولی عضو دیگر شورای شهر رشت با اشاره به اینکه امتیاز تاکسی یک امتیاز بسیار ارزشمندی است گفت: زمانی ۱۰۰۰ تاکسی در رشت فعال بود و امروزه به علت صدور مجوز بی رویه در یک مقطع زمانی خاص بیش از۶ هزار تاکسی ثبت شده در رشت وجود دارد که البته تعدادی نیز غیرفعال است.

وی افزود: در راستای توسعه حمل و نقل همگانی با افزایش ناوگان اتوبوس و ایجاد تراموا باید منافع تاکسیرانان را در نظر بگیریم و نباید از این قشر زحمت کش غافل شویم.

رسولی با اشاره به مسافرکش های شخصی گفت: بسیاری از افراد به صورت غیر رسمی بدون مجوز و فارغ از پرداخت هرگونه مالیاتی در حوزه حمل و نقل فعالیت می‌کنند و برای جلوگیری از حضور این افراد باید روش درست و نظام مند تدوین کنیم.

وی ادامه داد: این دغدغه مبنی بر اینکه بدون حضور مسافرکش های شخصی ناوگان تاکسیرانی به تعداد کافی وجود ندارد، عذری بدتر از گناه است و باید با برنامه ریزی درست برای ناوگان تاکسیرانی خطوط تاکسی را ساماندهی کنیم.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت تصریح کرد: نباید از سازمان حمل نقل بار و مسافر تنها با ۵۰ پرسنل اداری و نقش نظارتی انتظار زیادی داشت برای ۶ هزار تاکسی، ۲۰۰ مینی بوس و ۸۰ دستگاه اتوبوس معجزه ای انجام دهد.

رسولی خاطرنشان کرد: با تصویب طرح "تاکسی یار" با هماهنگی نهادهای نظارتی می توان حضور خودروهای تاکسی در معابر شهری را نظام مند کرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code