تعیین اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ضمن تمدید عضویت یک عضو سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی، دو عضو موظف جدید سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار و انزلی را تعیین کردند.

کلانشهر: به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ اعضای موظف جدید سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی چابهار و انزلی را تعیین کردند.

بر اساس این تصمیم، آقای محمد بیرانوندی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین خانم زهرا اربابی می‌شود.

هم چنین، آقای محمد حسین قربانی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای وحید طالب پور امیرهنده می‌شود.

علاوه بر این، عضویت آقای محمدرضا ربانی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مدت سه سال تمدید می‌شود.