مدیرمسئول روزنامه «گیلان امروز» با شکایت نیروی انتظامی مورد بازپرسی قرار گرفت

کلانشهر: روزنامه‌ی گیلان امروز اعلام کرد صبح امروز محمد کاظم شکوهی مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز با توجه به شکایت نیروی انتظامی گیلان به دادسرای رشت جلب و مورد بازپرسی قرار گرفت. 

یاد اور می شود روزنامه گیلان امروز در تاریخ هشتم مردادماه گزارشی از مشکلات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری اتومبیل رشت منعکس نمود که در پی ان جوابیه شدید و الحنی از سوی ناحیه انتظامی گیلان به این مطلب داده شدکه عینا پاسخ نیروی انتظامی در روزنامه درج گردید.

علیرغم انعکاس پاسخ نیروی انتظامی از گیلان امروز شکایت کرد. لکن در تماسهای بعدی نیروی انتظامی بر تعاملات مستمر گیلان امروز صحه گذاشت و‌ ظاهرا قول داد شکایت خود را پس بگیرد. معذالک شکایت خود را پیگیری که امروز منجر به جلب مدیر مسئول گیلان امروز شد.

یاد اور می شود محور گزارش منتشره روزنامه تراکم جمعیت و کمبود امکانات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری بود که همین مسئله عکس العمل نیروی انتظامی را بر انگیخت.
مدیر مسئول گیلان امروز در مسیر دادسرای رشت به خبرنگار ما اعلام کرد: انتظار این بود که نیروی انتظامی بجای شکایت, مشکلات مطرح شده را پیگیری میکرد.

نظر شما:

security code