رئیس شورای شهر رشت: امیدواریم در انتخاب شهردار جدید دچار اشتباه نشویم

کلانشهر _ گروه سیاسی: احمد رمضانپور نرگسی در یکصدو شصت و سومین جلسه شورای شهر رشت گفت: شیربن‌ترین بحث جلسه امروز بحث انتخاب شهردار است. وی افزود: یک سال از عمر این دوره از شورا مانده است و باید با انتخاب خوب جبران مافات کنیم. باید فردی انتخاب شود که رشت و منابع پایدار را بشناسد.

وی تصریح کرد: ما نیروهای بومی افراد توانمند زیاد داریم و همه اعضا به اتفاق به دنبال انتخابی هستیم که پیام شادی برای مردم رشت داشته باشد.

وی افزود: از نظر قانونی ما سه ماه فرصت داریم اما باید زودتر شهردار رشت را انتخاب کنیم.

رمضانپور گفت: تا دقیقه آخر با انرژی همان روز اول برای مردم کار خواهیم کرد. ما نسبت به تقویت نظام و خون شهدا تعلقاتی داریم که برای تحقق اهداف کشور باید از استراحت خود بگذریم تا ارمانهای نظام و شهدا محقق شود.

وی تاکید کرد: باند بازی و گروه‌بندی مانع رشد شهر رشت می شود. وی تصریح کرد: قرار است، دوشنبه هفته آینده اعلام برنامه برخی از از کاندیدا برای اعلام بررسی شود.

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت نیز در ادامه این جلسه گفت: شورا در انتخاب قبلی شهردار خوب عمل نکرد و دلیل آن را مدام ناچار شدن شد. وی تاکید کرد: امیدوارم مجددا دچار اشتباه نشویم.

ذاکری ادامه داد: عدم دخالت نهاد های بیرونی در انتخاب شهردار ضروری است و نباید اجازه داده شود، افرادی خارج از شورا برای انتخاب شهردار فعالیت یا دخالت کنند. ذاکری خاطرنشان کرد: این خلاف اخلاق است که مدام افرادی را برای انتصاب در شهرداری رشت، معرفی کنند. وی گفت: هیچ کس حق ندارد به نمایندگان مردم در شورا تکلیف کند که چه کسی برای شهرداری رشت مناسب است.

این عضو شورا ادامه داد: قدمت رشت مشخص است و این روزها حال خوبی ندارد. پا از گردن این شهر برداشته شود و به شورا اجازه داده شود که به روال درست کار بپردازد.