مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای اروپایی / چمدان هایی که بسته شده و در انتظار بازگشایی پروازها هستند

پرستاری از رشته هایی است که این روزها استعداد زیادی برای مهاجرت دارد. با شیوع کرونا نیاز به پرستار در جهان بیشتر شد و کشورهایی به خصوص کشورها اروپایی به لیست مشاغلی که به آنها پذیرش و اقامت می دهند پرستاران را اضافه کردند.

کلانشهر: از آنجا که تعداد زیادی از تحصیلات عالی در کشور ما رایگان است، همیشه مهاجرت افرادی که تحصیل و سپس مهاجرت می کنند، مورد نقد بوده است. اما این مهاجرت داوطلبان بسیاری دارد زیرا زاویه مبرهنی بین شرایط پرستاران در داخل کشور با کشورهایی که به آن مهاجرت می کنند وجود دارد. شرایطی که به نفع ما نیست و البته تنها مربوط به درآمد آنها نمی شود. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در رابطه با مهاجرت پرستاران، قبل و بعد از کرونا با رکنا گفت و گو کرد.

شریفی مقدم گفت : پذیرش کشورهایی مانند ایتالیا، المان، کانادا، استرالیا و ... در دوران کرونا برای پذیرش پرستار بیشتر شده است. بسیاری از پرستاران مشتاق هستند که از این فرصت استفاده کنند اما مشکلات پرواز جلوی آنها گرفته است. یعنی اقدامات انجام شده است. آنها پرونده هایشان را تشکیل داده اند. تنها منتظر هستند که پروازهای مناسب به هدف پیدا کنند. زیرا کرونا پروازها را کمی با پیچیدگی مواجه کرده است. اما از لحاظ پذیرش اشتیاق و نیاز غرب و دیگر کشورها بیشتر شده است.

افزایش پتانسیل مهاجرت برای پرستاران در کرونا

وی افزود: چرا پرستاران نباید از این شرایط استفاده کنند. یک پرستار در ایران 150 دلار حقوق می گیرد. کمترین درآمد او در یکی از کشورهایی که نامبرده شد، 3000 دلار است و تا 6 هزار دلار نیز پتانسیل افزایش دارد. این را کنار احترامی بگذارید که به جامعه پرستاری می گذارند. این را کنار دایره وظایف حرفه ای پرستار بگذارید که در ایران از آن محروم هستند. ایتالیا یکباره نیاز به 10 هزار پرستار را اعلام کرد. اینجا بیمارستان های خصوصی برای آنکه دو ماه حقوق ندهند پرستاران را اخراج کردند. چه چیزی یک پرستار را مجاب می کند که در ایران بماند. به خاطر احترامی که به او در بیمارستان می گذارند؟ به خاطر اینکه یک پرستار کار چند نفر را انجام می دهد؟ دولت می خواهد افتخار 40 هزار بیمارستان را از خود به جا بگذارد اما نمی گوید وقتی جای 100 هزار پرستار 10 هزار تا استخدام کرد، چقدر سنگینی کار به دوش پرستاران نشست. بگذریم از اینکه این پرستاران قراردادی استخدام شدند.

جذابیت شغل، مزد و احترام برای پرستار در غرب

دبیر کل خانه پرستار، گفت: هیچ کس دلش نمی خواهد جامعه خود را رها کند و مهاجرت کند. اما آن کشورها جذابیت برای مشاغلی مانند پرستاری ایجاد می کنند اما وزارت بهداشت ما از آنها سواستفاده می کند. مثلا آنها سیستم پزشک سالار ندارند که حرف حرف پزشک باشد. پرستار همان طور که در دانشگاه آموزش دیده است، اقداماتی تا آزمایشات سونوگرافی را انجام می دهد. حتی نظرسنجی های مردمی می گویند که آنها بهتر از متخصصان این کار انجام می دهند. در کشور ما بی عدالتی در حق پرستار اعمال می شود.

پرستاران زیادی آماده و منتظر پرواز هستند 

وی اشاره کرد: شرایط مهاجرت  بعد از کرونا برای پرستاران مهیاتر شد  البته پرستاران همیشه امکان مهاجرت داشتند اما پذیرش آنها در دوران کرونا سهل تر شد خیلی از پرستاران هم چمدان خود را بسته اند و کارها را انجام داده اند و تنها مشکلات پرواز آنها را نگه داشته است. هیچ آماری از این تعداد نمی توان داد. چرا که آنها از یک کانال مهاجرت نمی کنند. ممکن است عده ای پذیرش بگیرند یا دیگران وکیل بگیرند تا مقدمات مهاجرتشان فراهم شود. البته باید تاکید داشت که بی شمار پرستارانی هم هستند که ماندن در کنار هموطن در هر شرایط برایشان به مهاجرت ترجیح دارد و گزینه های وسوسه انگیز مهاجرت نیز آنها را از کنار هموطنانشان دور نمی کند.


رکنا