بهروز آذر، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران:

شمشاد های بلند یکی از موارد القا کننده نامنی برای زنان است که باید پیوسته کوتاه شوند


۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - ۲۲:۴۱ | کد خبر: ۹۱۵۸ چاپ
شمشاد های بلند یکی از موارد القا کننده نامنی برای زنان است که باید پیوسته کوتاه شوند

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران از ابلاغ دستور العمل طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط های شهری به مناطق ۲۲ گانه تا پایان مهر ماه خبر داد.

کلانشهر: زهرا بهروز آذر در مورد سرانجام  طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط‌های شهری که در منطقه ۱۰ به صورت پایلوت اجرایی شد، گفت: پیرو اجرای برنامه "تهران شهری برای همه"، در نظر داریم شهر را برای همه گروه های مختلف اعم از زنان، سالمندان، کودکان و ... آماده کنیم.

وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت شهر ما را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: بعضا متاسفانه زنان تجاربی از القای حس ناامنی در برخی فضاهای شهر دارند و این حس مانع از حضور آنها در  شهر می شود که ما به عنوان مسئولین شهری وظیفه داریم ضمن امن کردن فضا، حس امنیت را نیز ارتقا دهیم.

بهروز آذر با بیان اینکه در این مسیر منطقه ۱۰ به صورت پایلوت انتخاب شده  بود و نتایج حاصل از این منطقه احصا و جمع بندی شد، گفت: بر اساس تجارب کسب شده در منطقه ۱۰، دستورالعملی برای مناطق ۲۲ گانه تدوین شده است که در چهار گام اجرایی همچون شناسایی نقاط ناامن و بی دفاع در سطح مناطق، ثبت به روی نقشه جی ای اس منطقه،اولویت بندی و رفع آنها، این طرح را دنبال می کنیم.

وی افزود: این فضاهای ناامن از طریق گفت وگو با زنان، شورایاران و معتمدین محل و مدیران نواحی شناسایی می شوند که بعد از آن موضوعات در کارگروه محلی به ریاست شهردار منطقه بررسی شده و پس از اولویت بندی، راهکارهای رفع این فضاها انتخاب و مشکل رفع خواهد شد.

بهروز آذر با بیان اینکه دستورالعمل طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط های شهری آماده و برای نظرخواهی به مناطق ارسال شده است، ادامه داد: امیدواریم حداکثر تا مهرماه بتوانیم این دستورالعمل را نهایی و برای اجرا به همه مناطق ابلاغ کنیم.

به گفته وی، نکته قابل توجه این است که در نظر داریم از این پس برای اجرای این طرح در سایر مناطق در ابتدا اطلاعات میزان جرم خیزی را از نیروی انتظامی کسب کنیم که مکاتبات انجام شده است و بعد از اجرای طرح نیز حتما میزان تاثیرگذاری طرح در کاهش حس ناامنی و ناامنی سنجش می شود.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به لزوم مشارکت پذیری شهروندان در اجرای این طرح با تاکید بر اینکه بعضا مردم محلات به دلیل آشنایی به فضای محلی بهتر از کارشناسان می توانند ما را در رفع نقاط ناامن کمک کنند، افزود: در منطقه ۱۰، ۸۰ نقطه  ناامن برای زنان با کمک اهالی شناسایی شد که حدود ۵۰ نقطه به طور کامل رفع خطر شد، اما برخی موارد ناامن کننده باید به طو پیوسته دنبال شود مثلا یکی از موارد القا کننده ناامنی برای زنان،شمشادهای بلند بود که این شمشادها باید پیوسته کوتاه شوند و از سویی دیگر دقت داشته باشید رفع مسئله حس ناامنی به دلیل اینکه ریشه در روان افراد دارد نیازمند کار و آموزش بیشتری است.ایسنا