پشت پرده گرانی تخم  مرغ اعلام شد / حلقه فساد شکل گرفته است

قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش تامین نهاده ها است.

کلانشهر: رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار اعلام کرد: در دو ماه گذشته قیمت نهاده‌ها افزایش چند برابری داشته و علت افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش‌های تامین نهاده‌هاست.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی گفت: «با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.»

امروز حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی اعلام کرد: قیمت مرغ گرم در بازار به کیلویی ١٨ هزار تومان رسیده است.


رکنا