اهدای عضو شهروند لنگرودی به یک بیمار جان دوباره بخشید

مرگ مغزی شهروند لنگرودی ، جان یک بیمار نیازمند را نجات داد.

کلانشهر: مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی استان امروز گفت: کبد صفر اصغرنژاد رودپشتی، 51 ساله، اهل لنگرود در بیمارستان رازی رشت به یک بیمار نیازمند اهدا شد.

دکتر محمدرضا حسین زاده افزود: این بیمار 27 شهریور بر اثر سکته مغزی، دچار مرگ مغزی شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 6 گیلانی اهدا شد. 


صداوسیما