همه انتصابات حاج محمدی در ۴۸ ساعت اخر صدارتش بر شهرداری لغو شد / پست های سازمانی به مسئولان قبلی سپرده شد

کلانشهر: مرکز روابط عمومی شهرداری رشت خبر داده است همه‌ی احکامی که توسط ناصر حاج‌محمدی، شهردار پیشین رشت صادر شده بود ملغی شده است.

در متن این خبر آمده است: انتصابات انجام شده توسط شهردار پیشین رشت در ۴۸ ساعت پیش از جلسه استیضاح لغو گردید.

با توجه به اینکه انتصابات انجام شده فرآیند قانونی مناسب را طی نکرد به مصالحی کلیه احکام صادر شده لغو گردید و پست های سازمانی با مسئول قبلی اداره خواهد شد

شهرداری رشت درحالی خبر از لغو این احکام داده است که اشاره‌ی دقیقی به موانع قانونی آن نکرده است و لغو احکام را بنا بر مصلحت دانسته است.

ناصر حاج‌محمدی چندی پیش از سوی شورای شهر رشت برکنار شد و ناصر عطایی به جای او سرپرستی شهرداری را بر عهده گرفت. انتصابات حاج‌محمدی در شهرداری رشت منتقدان بسیاری داشت و او به اسطوره‌ی انتصابات سلسله‌ای معروف بود.

حاج‌محمدی بارها از شورای شهر رشت بابت انتصابات مکررش تذکر گرفته بود اما تا لحظه‌ی آخر سکانداری شهرداری رشت به این روند ادامه داد.