منابع خبری گزارش دادند که دولت ترامپ طرحی را برای کاهش مدت زمان اعتبار روادید دانشجویان خارجی چندین کشور از جمله ایران ارائه کرده است.

طرح آمریکا برای محدود کردن روادید تحصیلی ۵۹ کشور / ایران در میان ۵۹ کشور

کلانشهر: منابع خبری از طرح دولت ترامپ برای کاهش مدت زمان اعتبار روادید تحصیلی دانشجویان چند کشور خارجی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ قصد دارد مدت زمان اعتبار روادید تحصیلی ۵۹ کشور از جمله ایران را به ۲ سال کاهش دهد.

روادید تحصیلی دانشجویان خارجی در آمریکا معمولاً تا زمان اتمام دوره تحصیلی آنها اعتبار دارد اما طرح جدید که وزارت امنیت داخلی آمریکا آن را منتشر کرده، مدت زمان اعتبار این روادید را به ۲ سال کاهش می دهد.

نیجریه، عراق، اتیوپی و فیلیپین از کشورهایی هستند که مشمول این طرح می شوند. ایران، کره شمالی، سوریه و سودان نیز شامل این محدودیت ۲ ساله خواهند بود.

دانشجویان خارجی می توانند درخواست تمدید روادید خود را داشته باشند اما شرایط سختگیرانه ای در این خصوص تعیین می شود.


مهر