احداث اعیانی در 55 هزار متر مربع از اراضی پارک ملی بوجاق

رئیس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: حکم بر خلع ید و قلع و قمع 55 هزار مرمربع از اراضی پارک ملی بوجاق صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، ابراهیم غلامی گفت: با تلاش های اداره پارک ملی بوجاق و با پیگیری های اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و کسب دستور از مقام قضایی، بخشی از اراضی ملی پارک ملی بوجاق کیاشهر رفع تصرف شد.

وی افزود: این تصرف که شامل 55هزار مترمربع از اراضی ملی پارک ملی بوجاق بود، از سوی یکی از افراد حقیقی منطقه صورت پذیرفته و متصرف درآن مبادرت به احداث اعیانی کرده بود که پس از گزارش یگان حفاظت مستقردرپارک ملی، دراین رابطه پرونده حقوقی تشکیل و باپیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست و هماهنگی با مراجع قضایی شهرستان و استان حکم بر خلع ید و قلع و قمع سازه ها صادر شد.

غلامی تصریح کرد: این حکم امروز با حضور رئیس حوزه قضایی کیاشهر ̨ مدیرکل محیط زیست استان، نماینده نیروی انتظامی ، معاون دادستان مرکز وتعدادی از مسئولین اجرایی منطقه اجرا و سازه های غیرقانونی تخریب و زمین به وضعیت سابق در آمد.