اختصاص بودجه 50 میلیارد ریالی به مناطق سیل زده غرب گیلان

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات ناشی از سیل در غرب گیلان 50 میلیارد ریال اختصاص داد.

کلانشهر: دکتر محمدباقر نوبخت در پی وقوع سیل در شهرستان تالش در نامه ای برای تامین هزینه های ضروری اولیه و بازسازی تاسیسات آسیب دیده از سیل شهرستان های غرب گیلان 50 میلیارد ریال اختصاص داد.
صداوسیما