دلار و یورو امروز چند؟ | شنبه ۹۹/۰۷/۱۹

قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۹,۷۰۰(بیست و نه هزار و هفتصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز پیش افزایش داشته است.

کلانشهر: قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 29,700(بیست و نه هزار و هفتصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 29,800(بیست و نه هزار و هشتصد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 34,850(سی و چهار هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو 34,950(سی و چهار هزار و نهصد و پنجاه تومان) است.


دنیای اقتصاد